Van képem hozzá

Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 15:58

Hali!Nehezen,de hazaértünk Csokival.FENE TUDJA MIÉRT,DE MŰKÖDIK A BILLENTYŰZETEM. :-?? Itthon újabb hányás-takarítás a páromnál,levesfőzés/zöldség/,Kalmopyrin bevétel/izzasztás/,hogy holnapra legalább maszkban el tudjak menni Julikáékkal a vendéglőbe,már sokadszorra mondtam le,kint fogunk ülni.Valami vírusos betegség.De most nem ez a lényeg,hanem Kata aggasztó ez a nagy nyaki fájdalom!!!Nem kéne megmutatni orvosnak??? :-?? :-? A z ügyelet nehezen jön ki!!!
.......Varjútámadás:A néni bottal megfenyegette a varjúmamát,erre az szólt a "havernőinek",akik meg a nénit fenyegették meg.Sikítozott,pedig csak megfenyegették a madarak.Gyorsan odamentünk és sikerült elvonszolnom onnan a VÉNASSZONYT.Bár utálom,ha egy madár teljesen kisajátítja a területet az emberek életterében,de az embert is,aki mindenhol dominálni akar.Szóval VARJÚ-VÉNASSZONY meccs 1:1.
"A TETTHELY",mármint a fentebb említett "csata" helye:
Kép
Ismét csak olvasok.
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 16:27

Kata egyik fotóján Győr vára látható:
https://varlexikon.hu/gyor
Jaj,de buta vagyok,hiszen az templom!!!
Nem találom Kata,melyik templom hátsó része ez?
De őt megtaláltam:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Riesz_Marcell
...Riesz Marcell (Győr, 1886. november 16.[1] – Lund, 1969. szeptember 4.) magyar matematikus, egyetemi tanár, Riesz Frigyes matematikus öccse. Ismert az összegzési módszerek, potenciálelmélet és az analízis más részeiben, a számelméletben, a parciális differenciálegyenletek és a Clifford-algebrák terén végzett munkájáról. Életének nagy részét Lundban töltötte....
és a bátyja:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Riesz_Frigyes
Riesz Frigyes (Győr, 1880. január 22.[1] – Budapest, 1956. február 28.) magyar matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Riesz Marcell matematikus bátyja.

Legfontosabb felismerése az, hogy a függvények közötti összeadás, számmal szorzás és skaláris szorzás műveletét alkalmasan definiálva, a függvények egy széles osztálya ugyanúgy viselkedik, mint a vektorok. E gondolat jelentőségének fölismerésével Riesz Maurice René Fréchet-vel és Stefan Banachhal együtt a funkcionálanalízis megalapítójává vált. (A funkcionálanalízis az algebra, az analízis és a geometria módszereit egyesítő átfogó elmélet.)

Kutatási területe: klasszikus analízis és funkcionálanalízis (függvényterek, absztrakt lineáris terek, lineáris operátorok, Fourier-sorok, szubharmonikus függvények). Az általános topologikustér-fogalom bevezetésének egyik kezdeményezője.
:ymdaydream: :ymdaydream: :ymdaydream: :ymdaydream:
NO DE KIK VOLTAK A SZÜLŐK,AKIKNEK 2 ZSENI GYEREKE SZÜLETETT?
https://jewishgyor.org/2022/05/20/a-hir ... rek/?amp=1
NO DE NO DE!!!Nézzük meg találunk e valamit a szülőkről?Kata fotóján és a fenti cikkben látjuk a híres fiúk szülőházát,de hol vannak a szülők??
Ugyan a szülőkről nem találtam semmit VISZONT NAGYON ÉRDEKES ÍRÁST IGEN \:D/ Ajánlom Katának és Mindenkinek,akiket a téma érdekel:
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 17:44

Előzmények:A Riesz gyerekek szülei zsidó származásúak voltak.


https://www.gyor1944.hu/ViewerJS/CH7617 ... austra.pdf
Részlet a munkából:
Győr városában már a 15.században éltek zsidók.
Kép

Kép

http://real.mtak.hu/116873/1/EPA02251_T ... om2620.pdf
Nagyon érdekes és tanulságos írás
Részlet:
A GYŐRI ELIT ÉRTÉKRENDSZERE ÉS
MAGATARTÁSA AZ 1870 ÉS 1945 KÖZÖTTI
GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI VÁLSÁGOK IDEJÉN
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 18:04

:ymparty: :ymparty: :ymparty: :ymparty:
.....MINDEN KISEBB-NAGYOBB KÖZÖSSÉGET JELLEMEZ ÉS EGYBEN MINŐSÍT!!!!!!, HOGY MILYEN ELITET
KÉPES LÉTREHOZNI, KIHORDANI MAGÁBÓL. Ez igaz egy nemzetre, azon belül a kisebbségekre és a településekre egyaránt. Az elitek kialakulása, annak szerkezete, a benne
megjelenő szerepkörök rendkívül er ősen „útfüggők". Ez utóbbi kifejezés alatt két
tényező értendő. Egyrészt a helyi elit kialakulásának és formálódásának az útja és
módja már eleve komoly nyomokat hagy a vezet ő réteg tagjainak az értékrendszerén, mentalitásán. A másik pedig az id őtényező. Mi az az időhorizont, ami rendelkezésre áll, hogy az értékek megszilárduljanak, és a hatékony magatartásformák
generációkon keresztül a családban, a civil szervez ődések, tehát a társas együttlét
különböző szinterein áthagyományozódhatnak a fiatal generációra?
[-x Lányok ránk is vonatkozik!!! :-??
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 18:06

Részlet a 13 oldalas olvasmányból , érdekes!!! :-bd LÁNYOK!HIÁBA GONDOLOD ÚGY,HOGY GYŐR NEM A TE VÁROSOD,PEDIG DE!!!!!!!!Össze tudod hasonlítani a Te környéked utóbbi 150 éves történetével.Megtudhatod,hogy kik laknak a Te faludban,városodban?És hogy nálatok hogy történt?

A gy őri elit reagálása a gazdasági válságra

Győr — mondhatnánk — szerencsés város. :ymparty: A szerencse azonban sohasem véletlen,
azaz a véletlen mindig a szükségszerűségek találkozásainál keletkezik. Ez a szükségszerűség pedig az 1800-as évek közepétől Győrt a korabeli gazdasági térben
földrajzilag igen kedvez ő helyzetben találta. :ymparty: A Dél-Alföld és a Bácska-Bánát gabonáját ugyanis városunkon keresztül továbbították Bécs piacára. Ezt a lehetőséget
azonban ügyesen kellett kihasználni. Akkor ez sikerült'.
A győri vizekre érkez ő al-dunai hajók és dereglyék, a Rába és a Duna-parton sorakozó raktárak, vagy aratás után a város utcáin óriási rakásokban álló gabona uralta a
település arculatát és hangulatát. Telente nemritkán másfélszáz hajó pihent a kiköt őkben, melyek egyharmada helyi polgárok tulajdonában volt. A folyópartokon és a mai
Árpád és Bajcsy-Zsilinszky út mentén sorakozó raktárak négymillió mér ő gabona
tárolására voltak alkalmasak. Ennek a hatalmas mennyiség ű árunak a fogadása és
továbbszállítása legalább háromezer embernek, a lakosság 15%-ának adott biztos
és tisztes megélhetést. A fellendülés tovagy űrűző hatásai ennél szélesebbek voltak.
A gazdagodó, nem ritkán hatalmas vagyonokat felhalmozó helyi keresked ők ugyanis
a városban építkeztek. Az esetenként igen jelent ős beruházások számos mesterembernek adtak munkát és biztosítottak ezzel családjuknak jövedelmet, akik viszont
fogyasztásuk révén a kiskeresked ők egyre gyarapodó üzleteinek vev őkörét növelték.
Mint már jeleztük, az építkezésekhez szükséges anyagi er őt a közvetítő gabonakereskedők biztosították. A Délvidék és az Alföld terményeit Bécs felé szállították, az
ehhez szükséges utat egészen a 19. század közepéig a Duna természetes medre
nyújtotta. Kedvez ő földrajzi helyzete révén Győr lett a találkozóhelye a magyar
eladóknak és a nyugatról érkező vevőknek, akik egyre nagyobb tételben vásároltak
búzát, rozst, később árpát és kukoricát. Természetesen a Duna-parti városok, így
Moson, de különösképpen Komárom versengett Gy őrrel. Ez utóbbi sokáig igen kemény ellenfélnek bizonyult, és jelentősége abban az időben nagyobb volt, amire a
komáromi belváros nagysága és épületeinek tekintélyes volta is enged következtetni.
Az osztrák—magyar vasúttársaság azonban 1854 és 1856 között Gy őrig építette ki
a bécsi vasutat, ami által a város szerepe rendkívüli módon megn őtt. Mivel a
mosoni Duna-ág eliszaposodásával az egyik vetélytárs kiesett, Gy őr maradt az
egyetlen központ, ahonnét az uszályokkal és dereglyékkel igencsak lassan és körülményesen szállított gabonát vasúton lehetett Bécs, majd kés őbb SopronEbenfurt, végül Szombathely—Graz felé szállítani Ennek köszönhet ően az 1850-es...Ne sajnáld az időd,olvasd tovább.13 oldal csupán! :ymdaydream: :ymdaydream: :-bd \:D/ :flower1:
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 18:14

Vissza a képeitekhez.Bocsánat,hogy elkalandoztam Kata fotója láttán. ^:)^
Lilyke itt szép lányka.Máskol is,de itt látszik a szép haja,szeme,alakja és a nekem tetsző "szerelése":
[
Spoiler: mutasd
url=https://postimg.cc/MfqJb7Rh]Kép[/url]

Ez a gyermeki szépség változik még kiskamasz és nagykamasz korban.
Spoiler: mutasd
Lilla kicsinek különleges volt a kék szemével a dupla szemhéjjával és az aranyos arcocskájával.Most kamaszka és változik az arca.Nekem tetszik,szeretem.
Lilyke mindent megfigyel,elemez/legalább is ezt látom rajta/és utána cselekszik.Gondolom minél előbb szeretne igazi nagykislány/ :)) / lenni.Hogy történik,ha valamit másképp akar mint ,amit Ti?Illatve,hogyan oldódik meg a helyzet?A lányod békés nyugodt természet?
Spoiler: mutasd
Azért kérdezem,mert az én lányom nagy ellenálló volt és maradt.Minden csak úgy volt jó és van jó,ahogy ő gondolja.Persze 95 %-ban klasszul csinál mindent és még magamban sem kifogásolnám,de van néhány dolog,amihez hozzászólnék,ha engednék,de nem lehet,mert le vagyok hurrogva és különben is.. .Meg kell tanulni hallgatni. :)) :)) :)) :))

Lányok!Mindjárt folytatom,csak a cicáim éhesek!!!
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 19:09

Nagyon jók na játszótéri képek,tényleg olyan mint a gellérthegyi,sőt jobb mint az itteni csúszda,mert nem annyira veszélyes.
Össze-vissza írok-bocsánat-ahogy eszembe jut.
Kata.
HŰŰŰ,de szépek a virágfotók és a felhők:
Kép
Ez itt elmosódott kép a telefonomról,de a tiédben látsz állatprofilokat a felhőben?Nekem a felhők mindig olyanok,mint ha lelkek távoznának el a földről.Hol egy kiskutya,hol egy ugró majomka,máskor hórihorgas rossz arcú öregember néz velem szembe,máskor leölt báránykákat látok.Elmentem egyszer egy kézrátételes gyógyítás tanfolyamra,ahol a harmadik szem megnyitását tanítottaák.Mivel nagyon vizuális vagyok,többet nem mentem,féltem,hogy szellemeket fogok látni.Biztosan ismeritekC.G.Jung híres pszichológust./néhány írását olvastam ,de csak néhányat!!!/Ő mondta:
A személyiség fejlődése magával hozhatja a tudattalan funkciók kiteljesedését is. Azaz Jesszus mit vetítek fel az égre??????? =)) =)) =))
Ezen a képen egy "MUMUS" kukucskál be az ablakon:
Kép
=)) =)) =))
Samu,mindig erősen nézi a sütiket.Gondolom "szemmel is elnyeli őket",ne hogy eltűnjenek.
[-x [-x [-x [-x [-x KATA!Megint csak írom a nyak nem vicc!!!Egy nyaki sérvtől lebénulhatsz!!!Nézze meg valaki.aki ért hozzá,ha ennyire fáj!!+!!!!
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 19:41

De szép a fotód Ildikó!!!Köszönöm
Kép
és a szépséges zalai tájképeket.
Katának meg ezt a kékséget:
Kép
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 20:01

Rita!Köszönöm Lilyke otthoni,otthonos képeit.Ahol pizsamában játszik,nagyi papucsában iszik,a játszótéri mászókásat,a repülőgépest,és ahol rágóval a szájában szép barna szemével belenéz a kamerába.Jaj,majdnem elfelejtettem az összeöltözőst,bár már megdicsértem még egyszer köszönöm.Tudod,engem mindig érint a nagyi -unoka viszony és azt látom,nálatok felhőtlen,szeretetteljes.Egyre több közös játéklehetőség adódik még skypon keresztül is.Biztos írtam már,hogy mennyire jó történetei vannak a Rémusz bácsi meséi c.könyvnek.Láttuk gyerekkorunkban,de könyvben jobb.Fejleszti a humorérzéket.Imádom.Bár lehet,hogy Lilyke inkább a királylányos meséket szereti.
Biztos tettem be már mesét a könyvből,most mégis keresek egyet.
https://mek.oszk.hu/02400/02400/02400.pdf
JÓ,JÓ KICSIT KÁRÖRVENDŐ MESÉK,DE AZÉRT EGYET-EGYET EL LEHET OLVASNI pld.ezt:
HOL HORDJA A FOLTJAIT A TIRITARKA NYÚL?
Spoiler: mutasd
Másnap estefelé a Kisfiú úgy lépett be Rémusz bácsi kunyhójába, hogy akármerre fordult,
mindig a háta mögé rejtette a kezét.
Egy kicsit késett is, s ezért szükségesnek látta, hogy megmagyarázza:
- Játszottam. Azért nem jöttem mindjárt.
- Kivel játszottál? - kérdezte Rémusz bácsi.
- Nagyon hosszú neve van - felelte a Kisfiú kitérően.
- Nem baj - mondta az öreg. - Akármilyen hosszú, meghallgatom.
- Úgy hívják, hogy: kicsi-cirmos-állat-és-azt-mondja-hogy-miau.
- Vigyázni kell ezzel az állattal - jegyezte meg Rémusz bácsi -, mert nemcsak a neve hosszú,
hanem a karma is. Könnyen megkarmolhatja az embert.
- Már meg is karmolt! - kiáltotta a Kisfiú, és előhúzta a két kezét.
Csakugyan: vérzett mind a kettő.
Rémusz bácsi a fejét csóválta.
- Gyere a kúthoz - mondta -, megmossuk.
- Nem kell - felelte a Kisfiú.
De azért tűrte, hogy az öreg néger lemossa a vért a kezéről, be is kösse egy tiszta ronggyal.
- Most mit csinálunk? - érdeklődött a Kisfiú, amikor visszatértek a kunyhóba.
- Mesélni fogok valakinek - válaszolta Rémusz bácsi.
- Kinek? - kérdezte a Kisfiú.
- Nagyon hosszú a neve - mondta az öreg. - Úgy hívják hogy: hebehurgya-kis-legényke-akinem-tud-vigyázni-magára-de-azért-nagyon-szeretem.
A Kisfiú szélesen elmosolyodott.
- Az én vagyok - mondta, és felkapaszkodott a magas székbe.
Egy nyáron nagyon elszaporodtak a szúnyogok azon a vidéken, ahol a Nyúl meg a többiek
éltek. Nemcsak a földeken, a mezőkön, a kertekben röpködtek, zúgtak, dünnyögtek sűrű
rajokban, hanem még a házakba is bejutottak, akármennyire zártak is előlük ajtót, ablakot.
Nem volt, aki nem szenvedett volna ettől a nagy szúnyogjárástól, hiszen azok a szúnyogok
nemcsak röpködtek, zúgtak és dünnyögtek, hanem csipdesték is az állatokat, ahol csak érték.
Talán a Teknősbéka volt az egyetlen, aki ügyet sem vetett a vérszívókra, hiszen az ő páncélján
nem fogott semmiféle fullánk.
A szúnyog csípése erősen viszket, ezt mindenki tudja. De azt is tudja mindenki, hogy
akármennyire viszket is: nem illendő dolog társaságban feltűnően vakaródzni, és senkivel,
semmivel sem törődve, dühösen csapkodni oda, ahová egy-egy szúnyog éppen leszállt.
Mezeiné asszonyság, aki mindig is igyekezett jó modorra nevelni a leányait, nagyon zokon
vette, ha a vendégei megfeledkeztek az illemtudásról.
91
A Rókának például meg is mondta egyszer:
- Kedves komám, ha már énrám nincsen tekintettel, gondoljon legalább a leányaimra!
Türtőztesse magát: vakaróddzék ott, ahol senki sem látja.
A Róka azonban nem bírta elviselni a viszketést, úgyhogy hamar elbúcsúzott és hazament.
Hasonlóképpen járt a Farkas is.
- Igen tisztelt barátom - mondta neki Mezemé -, ne vegye sértésnek, ha megkérem: ne csapkodja a fejét, hasát, térdét, tomporát a leányaim jelenlétében. Máskülönben még azt hiszik,
hogy az ilyen viselkedés illedelmes dolog.
- Még a fájdalmat is könnyebben bírom, mint a viszketést - felelte a Farkas. - Ha nem
csapkodhatom a fejem, hasam, térdem, tomporom, inkább nem is maradok.
A Medvének kereken megmondta az asszonyság:
- Fel sem foghatom, hogy egy ilyen hatalmas, nagyerős állat nem tud uralkodni magán.
Legjobb, ha hazamegy, és majd csak akkor látogat meg újra, ha a szúnyogjárás már elvonult.
Hamarosan híre járt, hogy Mezeiné egyszerűen kitessékeli a házából azokat, akik neveletlen
csapkodással, vakaródzással adnak rossz példát a lányainak. Ezért aztán ezekben a szúnyogos
hónapokban igen megritkultak a vendégek Mezeiéknél.
A Nyúl azonban egyik nap mégis beállított az asszonysághoz és a leányokhoz.
- Üdvözlöm, kedves szomszéd - mondta Mezeiné. - Remélem, hogy magától nem tanulnak
rosszat a leányaim.
- Tőlem ugyan nem! - felelte a Nyúl. - Én is azt tartom, hogy nincs illetlenebb dolog, mint
vakaródzni vagy éppen fejet, hasat, térdet, tomport csapkodni jól nevelt fiatal leányok társaságában.
- Örömmel hallom - válaszolta az asszonyság. - Tudom, hogy a szúnyogcsípést nehéz
elviselni. De szerintem éppen azon ismerszik fel a jó modorú állat, hogy erőt vesz a
bosszúságán, és türelemre szorítja magát.
- Szó szerint ez az én nézetem is - helyeselt a Nyúl. - A lehető legrosszabb véleménnyel
vagyok az olyan állatokról, akik vakaródznak, vagy éppen a fejüket, hasukat, térdüket vagy
tomporukat csapkodják illemtudó ifjú hölgyek jelenlétében.
De a szúnyogok már javában röpködtek, zúgtak, dünnyögtek körülötte, és itt is meg ott is
egyre gyakrabban bökték a bőrébe a fullánkjukat. Bizony, a Nyúl is alig állta meg, hogy nem
törődve az illemtudó ifjú hölgyek jelenlétével, meg ne vakarja a szúnyogcsípések helyét, vagy
oda ne csapjon, ahol éppen legjobban viszketett: a fejére, hasára, térdére, tomporára.
Mi lesz ebből? Talán bizony az, hogy a végén még a Nyulat is kiutasítja a házából az illendőségre sokat adó Mezeiné?
Nem kell félteni a Nyulat! Megtalálja ő a módját, hogy az asszonyság is szívesen marasztalja,
és a szúnyogcsípésektől se kelljen módfelett szenvednie.
Lássuk, mit eszelt ki!
- Tudják-e, kedves hölgyeim - szólt -, hogy nem minden nyúl olyan szürke, mint én vagyok?
- Hogyne tudnám! - felelte az asszonyság. - Van fehér is, barna is.
- És barnásszürke is van, és szürkésfehér is - kotyogtak a lányok.
92
Az egyik báránykisasszony nagy vihogva még ezt is hozzátette:
- És szürkésbarna is, és fehéresszürke is, és barnásfehér is, és fehéresbarna is!
- Csend legyen, lányok! - szólt rájuk Mezeiné mosolyogva, de határozottan. - Hallgassuk meg
Nyúl szomszédot!
- Van egy unokabátyám - mondta a Nyúl. - Ritkán jár errefelé, úgyhogy aligha ismerik. Pedig
kevés hasonló nyúl él a világon: nem fehér, nem szürke, nem is barna, hanem tiritarka.
- Tiritarka? - kiáltott fel csodálkozva Mezeiné. - Ilyen nyulat még nem láttam!
- Hát ha még tudná, hogy milyen színűek a foltjai! - folytatta a Nyúl. - Van azon a nyúlon kék
folt, zöld folt, piros folt, mindenféle folt!
- No de ilyent! - álmélkodott az asszonyság. - És hol vannak rajta azok a foltok?
- Hogy hol? - kérdezte a Nyúl. - Mindjárt megmutatom.
Éppen akkor csípte homlokon egy szúnyog.
- Például itt - mondta a Nyúl, és a homlokára csapott, mégpedig olyan ügyesen, hogy rögtön
agyonnyomta a szúnyogot.
Most a hasán csípte meg a szúnyog.
- Meg itt - csapott a hasára a Nyúl.
De a térde is viszketett.
- És itt - vágott a térdére.
A tompora is sajgott.
- No meg itt is - ütött a tomporára.
Ide csapott, oda csapott: a vállára, a mellére, a bokájára, az állára, a tarkójára - mindig oda,
ahol legjobban viszketett a szúnyogcsípés.
Itt egy piros foltja van, emitt egy kék - sorolta -, itt hátul meg egy zöld foltja, mégpedig ekkora
- s azzal megvakarta a dereka táját -, itt elöl pedig egy sárga, de az meg ekkora - és végigdörgölte a lába szárát -, és itt is, itt is, itt is, itt is: csupa-csupa tarkaság.
- Hát ez különös - csóválta a fejét Mezeiné asszonyság.
De közben őt is nagyon csípték már a szúnyogok.
A vállára csapott, és agyonnyomott egy szúnyogot.
- Itt nincs? - kérdezte.
Egy szúnyog a füle körül dünnyögött.
Mezeiné fültövön ütötte magát.
- Itt sincs? - tudakolta.
A combját vakarta:
- Hát itt?
- Ott nincs - felelte a Nyúl. - Hanem itt annál inkább - és megdörzsölte az orrát -, itt pedig se
szeri, se száma - és két kézzel verdeste a két bokáját.
93
Lassacskán eltelt az idő. A Nyúl lehajtott egy ibrik meleg kávét, megevett hozzá egy nagy
darab mazsolás kalácsot, azután elbúcsúzott.
- Szeretnék alkalomadtán megismerkedni a kedves unokabátyjával - mondta Mezeiné, miközben kikísérte a vendéget.
- Nem hiszem, hogy mostanában ellátogat ide - felelte a Nyúl.
- Kár - sajnálkozott az asszonyság. - Bizonyosra veszem, hogy ő is ugyanolyan illedelmes,
tisztességtudó állat, mint az unokaöccse, akinek eszébe sem jut, hogy a szúnyogcsípéseit
vakarja, vagy éppen a fejét, hasát, térdét vagy tomporát csapkodja jól nevelt ifjú leányok
társaságában...
A Kisfiú úgy nevetett a történeten - meg azon, ahogy Rémusz bácsi a vakaródzó, ide-oda
csapkodó Nyulat utánozta -, hogy alig bírta abbahagyni.
- Nekem is van egy tiritarka unokabátyám - mondta, de a nevetéstől alig lehetett érteni a
szavát.
- Tudom - bólintott nagy komolyan Rémusz bácsi. - Meg is mutatom mindjárt, hol vannak
rajta a piros, kék, sárga, zöld foltok.
- Itt! - kiáltotta, és gyengéden a Kisfiú fenekére ütött. - Meg itt! - csapott a gyerek hátára. -
Meg itt, meg itt! - mondta és jobbról-balról egy-egy apró pofont adott a Kisfiúnak.
- Meg itt! - kacagott a Kisfiú, és egy cuppanós csókot nyomott Rémusz bácsi kopasz
fejebúbjára.
Avatar
Rita
Adminisztrátor
Hozzászólások: 13522
Csatlakozott: 2016. február 25. 14:52

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Rita » 2023. május 25. 20:03

Paggy, Lilyke pár kocka tofut csent el a konyhapultról, azt vette nagy huncutul a szájába. :D
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 20:09

Rita!Utólag is boldog névnapot kívánok!Talán még nem nagyon késő?! :flower1: :flower1: :flower1: :flower1:
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 20:32

Sziasztok. :-h Paggy
Holnap görög étterem,előtte takarítás itthon,mert 2 napja fekszem.!! :((
Vasárnap Csontváry kiállítás. :)
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 25. 20:57

Le kellett jonnunk setalni Rita.Isteniek a varosi kepek!!!!!!!
Avatar
Kata58
Hozzászólások: 7249
Csatlakozott: 2016. február 28. 16:12
Tartózkodási hely: Győr
Kapcsolat:

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Kata58 » 2023. május 26. 10:53

sziasztok Lányok és Elthan!
Mindent megnéztem és elolvastam, Rémusz bácsi meséit én is nagyon szerettem. Ebből a szempontból igazán kellemes gyerekkorunk volt, imádtunk olvasni, és viszont látni képernyőn az olvasottakat.
De olvasva mindig sokkal többet kapott az ember a látványnál.

Gyönyörűek a természeti képek, látom Samum is kívánkozik kifelé, de én még nem annyira. Viszont sokat van nyitva az ablak.
Remélem a mai nap is mindenkinek kellemesen telik, nálam is egy fokkal jobb már a helyzet. Majd ha jövő hétig nem javul jelentősen mindenképp elmegyek orvoshoz.
Addig meg marad a kenegetés és a finom masszírozás kézzel, most nem merném géppel...

tízórainak megettük a tegnapi túrós kevert maradékát, s úgy érzem igencsak jóllaktam. jóllaktunk.
Igen álmos vagyok, úgyhogy lefekszem rendesen és alszunk egy kicsit.. talán még Samu is, bár éppen most jött át ide hozzám.
Szép napot mindenkinek! :x :ymhug: :-bd :flower1: :littlehearth:
Avatar
Rita
Adminisztrátor
Hozzászólások: 13522
Csatlakozott: 2016. február 25. 14:52

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Rita » 2023. május 27. 15:00

Sziasztok Kislányok!

Holnap mindenképpen jövök majd. Ma is akartam, de elkezdtem fordítani, és olyan jólesik, hogy nincs
kedvem abbahagyni.

Spoiler: mutasd
Kép
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 27. 17:11

Sziasztok!Az utóbbi két napban rengeteg marhaságot csináltam/veszekedtem vitatkoztam,kritizáltam!!! :(( /így ,hogy megnyugodjak ,mindig előveszem a kertészvideókat.De mielőtt beteszem a legutóbb talált igen érdekes és hasznos videót!!! :o) AJÁNLOM KISKERTÉSZEKNEK!!! :o) majd,leírom hogy voltunk tegnap vacsorázni.Onnan is hozok képeket
Spoiler: mutasd
.Sajnos ,nem biztos a holnapi Csontváry kiállítás,mert jól odamondogattam a lányomnak/DE HOGY MINEK???? és miért??Megszállt valami piszkálódó manó és egy problémát felfújtam, kikerekítettem...Ne kerteljek,szerintem nem fognak elvinni magukkal.Tulajdonképpen jogos volt ,de teljesen felesleges megváltoztathatatlan dolgokon rágódni,felhánytorgatni.Van olyan,mint a lyukas fog,ami állandóan fáj , néha kifakadok.Főleg Lilla hiányzik nagyon.Látom,hogy a másik nagymamája ott pöffeszkedik mellette ,én meg nem láthatom csak néha.Tulajdonképpen ezért is vagyok beteg.
Egyedül is el tudok majd menni a kiállításra,de most megint helyre kell pofozzam magam,hogy ne keseredjek el nagyon.
Itt a videó,amit ajánlok:
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 27. 17:25

Hoztam néhány képet tegnapról.nem túl jók!!!
Az Arany János utcai metrómegállóból feljőve ezt látod:
Kép
A főváros vőlegénye, Podmaniczky FrigyesKép
Kép
Kép
Kép
A főváros vőlegénye, Podmaniczky Frigyes


Az 1824 és 1907 között élt Podmaniczky Frigyes sokoldalú ember volt, aki politikusként, városépítőként és íróként is maradandót alkotott. Annyira szerette a fővárost, hogy Krúdy Gyula a „főváros vőlegényének” nevezte el. Nevéhez fűződnek például a rakpartok és három Duna-híd is (a Margit híd, a Szabadság híd és az Erzsébet híd). Aki szeretne többet tudni róla, ebből a cikkünkből sok egyéb részletet is megtudhat az életéről és a munkásságáról.
ITT A TÉRISMERTETŐ:
https://welovebudapest.com/cikk/2022/7/ ... -tortenete
A tér, amivel mostohán bánt a sors és a város, és sokáig még neve sem volt – A Podmaniczky Frigyes tér története
Az Arany János utcai metrómegállónál található kis térnek 1983-ig még neve sem volt, miközben akkor már kicsivel több mint 30 éve ott állt, ahol most is. A budapestiek sem bántak túl jól vele – eleinte csak a kerületi vezetés, aztán amikor ők már igen, akkor meg a lakosság. A változást, a viszonylag rendezett állapotot a metróépítés hozta el a tér számára – bár sokáig nem tartott –, és ekkor kapott nevet is.
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 27. 17:51

Kép
Kép
Kép
Az Arany János utca 32. szám alatt található Goldberger-ház a húszas évektől a magyarországi textilgyártásban meghatározó szerepet játszó családi vállalat irodaháza volt. A kommunista hatalomátvételt követő államosítások (1948) után raktárként használták. 1981-ben a Konsumex Vállalat zártkörű devizahálózatának egyik boltja lett. A dollárboltok a magyarországi szocializmus sajátos képződményei voltak. 1965-ben Hardi Róbert belkereskedelmi miniszterhelyettes javaslatára hozták létre az úgynevezett dollárboltok – vagy más szóval diplomataboltok – rendszerét, elsősorban azért, hogy magyarországi diplomaták ne külföldön költsék el a valutájukat. 1956 előtt az állampolgárok nem rendelkezhettek külföldi fizetőeszközzel, és a diplomaták sem vásárolhattak nyugati valutáért árucikkeket. A Nyugaton beszerezhető árukhoz ezért csak úgy lehetett hozzájutni, ha az érintett nyugati rokona vagy ismerőse devizát fizetett be az IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció számlájára, majd kiválasztotta az IBUSZ katalógusaiban szereplő egységcsomagokat, amelyeket a megajándékozottnak vagy kipostáztak, vagy az érintett személyesen vehette át őket. A Goldberger-ház jelenleg az OSA Archívum épülete: az üvegtetővel fedett udvarban kiállítások, kulturális programok láthatók.
https://budapest100.hu/house/arany-janos-utca-32/
A mai Arany János utca 1885-ben kapta az 1882-ben elhunyt költő nevét. Előtte Országút, később Felső út, majd Főút volt a neve. A Lipótváros a XIX. század első évtizedeiben kezdett sakktáblaszerűen beépülni. Az 1820-as – 30-as évekre a mai Arany János utcán is kétemeletes házak épültek fel, klasszicista stílusban. Ilyen épület volt a Goldberger-ház elődje is, amely az 1830-as években épülhetett. A ház utcai frontján 1892-ben üzleteket alakítottak ki. 1909-ben lebontották az addigi épületet, hogy a helyén egy korszerű irodaház épülhessen a Goldberger Sámuel és Fiai Rt. részére. Az építési engedélyt még az előző tulajdonos, Ágoston Lajosné kérte 1909-ben. Az Óbudán működő textilgyár az épületben alakította ki központi irodáit és nagykereskedelmi üzlethelyiségeit. A házat premodern stílusban Jónás Dávid (1871–1951) és Jónás Zsigmond (1879–1936) tervezte. A kivitelezési munkákat a Lipták és Társa Építési és Vasipari Rt. végezte, 1910–1911 között.

Részlet:
Goldbergerék 1848-ban támogatták a szabadságharcot és részt vettek a honvédség egyenruhákkal való ellátásában, amiért a szabadságharc bukása után Haynau nagy összegű hadisarccal és a gyárakban előállított termékek beszolgáltatásának kötelezettségével sújtotta az óbudai gyárat. Goldberger Sámuel 1848-ban elhunyt és felesége, Adler Erzsébet vette át a gyár irányítását. Vezetése alatt a gyár hamar talpra állt és 1854-ben újra megkapta a pesti nagykereskedés jogát. 1856-ban megvásárolták az első gőzgépet.

A gyárat, sikereinek elismeréseként, 1857-ben a Pest-Budára látogató Ferenc József is felkereste. A család 1867-ben nemesi címet kapott, ekkor bővült ki nevük a Buday előnévvel. A cég vezetőinek sorából kimagaslik Goldberger Bertold (1849–1913) alakja, aki modernizálta a gyárat, újabb gépeket szerzett be és elkezdte a kötővászon készítését. 1905-ben az ő vezetésével alakult meg a Goldberger Sámuel és Fiai Rt. Az 1908-ban megkezdődött túltermelési válság a gyár anyagi helyzetét is meggyöngítette.

Spoiler: mutasd
Goldberger Leó 1878. május 2-án született, Goldberger Bertold második fiaként. Jogot tanult Budapesten, majd Lipcsében. Bátyja halála után, apja kívánságára, bekapcsolódott a cég irányításába. 1905-ben ügyvezető igazgató, 1908-ban vezérigazgató, 1913-ban, apja halála után pedig alelnök-vezérigazgató lett. Amikor Goldberger Leó átvette a cég irányítását, az csaknem a csőd szélén állt. Az I. világháború kitörése újabb fellendülést hozott, mivel jelentős megrendelést kaptak a hadseregtől. A háború második felében azonban igencsak akadozott a nyersanyagellátás. Ekkor született meg Goldberger Leó fejében egy fonó- és szövőgyár létesítésének ötlete. A vesztes háború és az azt követő nehéz idők miatt azonban ez a terv csak később valósult meg. 1920-ban Goldberger Leó a gyár elnök-vezérigazgatója lett.
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 27. 18:03

Továbbmenve az épülő "picinyke" BANKCENTER:
Kép
Kép
Kép
Kép
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 27. 18:08

Az építkezés után, a sarkon, látszik A MYTHOS étterem kiülős része:
Kép
Kép
A "CSAPAT" már vár rám:
Kép
:ymparty: :ymparty: :ymparty:
https://mythosthegreek.hu/ :ymparty:
NÉZZ BELE!!!!
Avatar
Paggy
Hozzászólások: 10962
Csatlakozott: 2016. augusztus 23. 15:34

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Paggy » 2023. május 27. 18:14

Az előétel/ötünknek 2!!Elég,mert csak kóstoló./
Kép
A főételek:

Kép
Az ÉTLAP:
https://mythosthegreek.hu/etlap/
NA MIT ETTÜNK?
Ki fejti meg? \:D/
A számlát nem mutatom meg!!! :))
Ennyi volt Lányok.Most megyek Csokit sétáltatni.Szép estét!Paggy
Most már én is csinálom a dolgom ,nem itt "lebzselek",s múlatom az időt. :) :-h
Avatar
Kata58
Hozzászólások: 7249
Csatlakozott: 2016. február 28. 16:12
Tartózkodási hely: Győr
Kapcsolat:

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Kata58 » 2023. május 28. 9:22

sziasztok Lányok és Elthan! :D
Köszönöm a kitett képeket és a beszámolókat megint... Mindenkinek kellemes vasárnapot , Pünkösdöt kívánok! :x :ymhug: :-bd :flower1: :littlehearth:
Avatar
Rita
Adminisztrátor
Hozzászólások: 13522
Csatlakozott: 2016. február 25. 14:52

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Rita » 2023. május 28. 12:06

Sziasztok!

Paggy, valahogy kimaradt a mezítlábas videód, most néztem meg. Harminc évig laktam falun, mégse tudtam megszokni,
hogy mezítláb mászkáljak. Sőt mi több, még a lakásban is kell, hogy papucs legyen a lábamon. Nem tudom, hogy miért
van ez, de ez van. Pedig én is tudom, hogy milyen jó és hasznos dolog mezítlábaskodni, akár füvön, akár kavicsos felületen.
Sőt azt is olvastam, hogy a hajnali harmatos fűben való járkálás is egy csoda, de ezt se próbáltam ki soha, pedig rengeteg
hajnali harmatos képet csináltam valamikor. Szóval én nem nevetlek ki, csináld csak, ha jólesik!

A mi Dundink is imádott így hason feküdni, ahogy Csoki. Annyira sokat nevettünk rajta.

Hogy van a párod? Alakul már? Szerencsére nálad nem tartott sokáig ez a kórság.

Lilyke most nyakig a benne van a dackorszakban, nagy türelem kell hozzá. Nekem is sok türelmem volt/van, a lányomnak is
nem csinálunk nagy ügyet a hisztikből, és nem engedünk meg neki valamit, amit egyébként se engednénk meg, csak azért,
mert épp egy bolt közepén veti le magát a földre. Szerencsére nem minden nap történik ilyesmi. Próbáljuk humorral túlélni
ezeket az időszakokat.

A lányom nagyon hasonlóan neveli Lilykét, mint én őt/őket.

Spoiler: mutasd
Nekem nagyon baráti a viszonyom a lányommal, mintha barátnők is lennénk, talán ezért nincs köztünk konfliktus. Ugyanezt
éltem meg anyukámmal, amíg élt, szóval otthonról hoztam ezt a dolgot. Nagyon úgy látom, hogy Zsuzsi is tovább fogja vinni
Lilykével.
Pont ezek miatt sajnálom nagyon, hogy nem mindig tudsz szót érteni a lányoddal. Nem akartam mondani, de ha már te
megemlítetted, szerintem is köze lehet a betegségednek a kettőtök kapcsolatához. Nem tudok okos dolgot tanácsolni, de
szerintem a Lillával való kapcsolatod tudhat még közelebbivé válni, ha már abban a korban lesz, amikor már nem kell engedélyt
kérnie a szüleitől, és önállóan is elmehet hozzád. Lehetnél te a közös kulturális kalandozások felelőse. Van még pár év addig,
de szerintem ez lehetséges lesz.

Még egyszer elolvastam, amit spoilerben írtál, és még engem is kiakaszt, hogy ilyen nagy különbséget tesznek a lányodék a
két nagymama között. Ezt nem is értem, de nyilván millió oka van, és millió nézőpontból lehet ránézni erről a problémára.
Azt tudom javasolni, hogy jön használd ki a nyári szünetet, és beszélj meg Lillával több közös programot. Már nagy lány,
légy vele őszinte. Mondd el neki, hogy hiányzik neked, szeretnél kicsit többet találkozni vele. Tehet ő is a közös programra
javaslatokat.

Köszi a névnapi köszöntést!

Kíváncsi voltam mit jelent, hogy Podmaniczky Frigyes Bp. vőlegénye, hát utánanéztem. Most már tudom, hogy Krúdy adta neki
ezt a nevet, mert soha nem nősült meg, és Bp. volt a nagy szerelme. Ezt is Krúdy írta róla: "Nevezték már az „utolsó lovagnak”,
a „legnagyobb bolondnak”, a „legjobb szívű magyar úriembernek”, aki a családi vagyonán kívül mindenét, jövedelmét, munkáját
a haza érdekeinek „Budapest szerelmének” áldozta fel."
Visszajöttem, most látom, hogy te is megírtad, miért kapta ezt a nevet.

A görög étteremben még egy vegán töltött paprika is volt, én is ehettem volna veletek. Az előételek között több vegán lehetőség
is volt. Látom az árakat, de ez ma már nem számít soknak....sajnos.

Podmaniczky szobra mögött egy "Príma Pék" üzlet látható. Itt Miskolcon is van ilyen a Búza tér közelében. Itt szoktam venni néha
tk. rozskenyeret.

Kata, jobban vagy már? Kevésbé fájdalmas már, ha oldalra akarod fordítani a fejed? Remélem, igen!!!
Visszajöttem ide, mert most olvasom, hogy már jobb egy kicsit a helyzet. Hurrá!

Én is nagyon szerettem Rémusz bácsi meséit, megvolt könyvben is, de továbbadtam a volt férjem kislányának, aki már 15 éves,
szóval lehet, hogy már neki sincs meg.

Nektek is kellemes Pünkösdöt kívánok!

Mindjárt megnézem, hogy tettél-e ki új képeket.
Avatar
Rita
Adminisztrátor
Hozzászólások: 13522
Csatlakozott: 2016. február 25. 14:52

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Rita » 2023. május 28. 13:26

Kata fotói:

Nagyon tetszik Samu szobájában a sötétítő függöny. Ha behúzva olyan lehet, mintha a csillagos eget látnánk.
A süti és a kenyér szokás szerint hibátlan, a Mészi-féle ebéd pedig biztosan finom volt. A zöldséges rizst falnám. :D

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép
Avatar
Rita
Adminisztrátor
Hozzászólások: 13522
Csatlakozott: 2016. február 25. 14:52

Re: Van képem hozzá

HozzászólásSzerző: Rita » 2023. május 28. 14:13

Napkelte, ahogy valójában láttam valamikor márciusban, és erősen zoomolva. Hát ezért imádok zoomolni!

Kép

Kép

Ez most nem egy hatalmas mángold az Aldiból, hanem egy hatalmas pak choi az Intersparból. Tized ekkorákat szoktak
ennyi pénzért árulni. Az önkiszolgáló pénztárnál oda kellett hívnom a segítő hölgyet, mert a pénztárgép se akart hinni
a szemének, illetve a mérlegének. Súlyellenőrzéskor szerintem azt hitte, hogy hármat pakoltam rá. Úgy örültem neki!
Smoothie-ba fogom beletenni.

Kép

A fenti képen a kuktában hajdina fő éppen. Lecsóval és brokkolis gombával fogyasztottam. TÉNÉ.

Lecsó: paprika, paradicsom, új főzőhagyma
Brokkolis gomba: brokkoli, gomba, egy csokor újhagyma, fokhagyma, szójaszósz

Kép

Kép

Már mutattam a nagy találmányomat, amikor együtt főzöm ki a zöldségeket a tésztával, majd nyakon öntöm a DM-ben
kapható nagyon finom és majdnem TÉNÉ szósszal. Teszek még hozzá egy kockára vágott füstölt tofut, és kb. két maroknyi
hüvelyest, attól függően, hogy mi van otthon. Ebbe most főtt csicseriborsó került, de elfelejtettem lefotózni, ahogy az
elkészült ételt is. Mentségemre legyen mondva, ekkor még itt voltak a gyerekek, és kiment a fejemből.

Kép

Kép

Kép

Nagyon rákaptam a portrémódban való fotózásra. Nagyon tetszik! Hasznos, ha ki akarok emelni valamit.

Kép

Kép

Vissza: “Társalgó”

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 74 vendég